Nhạc Sĩ:
Chưa biết?
Trình Bày:
Nguyên Khang
Xa cõi thiên đường

Tân Nhạc - Tình yêu

Em yêu ơi ! Nào em đâu có thấy vì sao anh ngưng những gót giầy
Sao anh thu ngắn cánh tay ngời... anh thôi ấp ôm đời...
Em yêu ơi ! Nào em đâu có biết vì đâu anh đã ngỡ ngàng...
Sao anh chan chứa những ưu phiền...
Mộng hoang thôi cũng hão huyền...
Sau khi ta tìm vui kiếm hạnh phúc
Ta luôn mang thêm buồn thương, ôi buồn thương
Mỗi khi đi tìm... em mang cái tươi đẹp... đẹp tan hoang
Em ơi ! Giờ đây em đã biết vì đâu anh đã lỡ - lỡ làng
Sao anh thôi hết mơ màng
Anh xin xa cõi thiên đàng

* Em yêu ơi ! Nào em đâu có biết vì đâu anh đã ngỡ ngàng...
Sao anh chan chứa những ưu phiền...
Mộng hoang thôi cũng hão huyền...
Sau khi ta tìm nhau muốn gần nhau
Ta luôn mang thêm buồn đau
Hỡi ôi buồn đau ! Mỗi khi đi tìm
Em mang cái tươi đẹp... đẹp tan hoang
Hỡi em yêu ! Giờ đây em đã biết vì đâu anh đã lỡ - lỡ làng
Sao anh thôi hết - hết mơ màng
Xin xa cõi thiên đàng...

Nguồn: Mickey
Lời nhạc: NuHiepDeThuong
Người đăng: Mọt Sách
Vào ngày 16 tháng 2 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Xa cõi thiên đường"