Nhạc Sĩ:
Phan Huỳnh Ðiểu
Trình Bày:
Rơ Chăm Phay
Phan Huỳnh Điểu

Tân Nhạc - Hùng ca
  • Bản nhạc này chưa có lời, Nếu có bạn nào nghe nhạc thấy thích thì xin chép dùm nhen

Nguồn: Lời Nhạc: Dac Trung
Người đăng: Mọt Sách
Vào ngày 11 tháng 2 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Phan Huỳnh Điểu"