Nhạc Sĩ:
Trần Quảng Nam
Trình Bày:
Trần Thái Hòa
Ở đâu Cũng Có Em

Tân Nhạc - Trữ tình, Êm ả
http://lilacblog.files.wordpress.com/2012/07/tran-thai-hoa-o-dau-cung-co-em.mp3

Nguồn: Tố Tâm
Người đăng: Ct.Ly
Vào ngày 7 tháng 8 năm 2012

Bình luận về bản nhạc "Ở đâu Cũng Có Em"