Nhạc Sĩ:
Phạm Mạnh Cương
Trình Bày:
ý Lan
Khi Cuộc Tình Đã Chết

Tân Nhạc - Trữ tình, Êm ả


Hãy mang đi hồn tôi
một hồn đầy bóng tối
một hồn đầy gió nổi
một hồn đầy hương phai.

Hãy mang đi hồn người
chân đưa lời cáo biệt
Mưa nối liền vai người
hiu hắt liền đời tôi.

Khi cuộc tình đã chết
còn lời nào cho vui
đời đã đành chia đôi.

Khi cuộc tình đã chết
còn mắt nào cho nguôi
đời đã đành chia đôi.

Hãy mang đi hồn tôi
đầy tóc rối
đầy môi người
đầy tay siết
đầy ngực thơm
đầy bão rớt
đầy điên mê.

Xin nhớ đêm nay
xin nhớ đêm nay
mưa đắp mềm vai người
đắp mềm tình tôi.

Hãy mang đi hồn tôi
một hồn đầy bóng tối
một hồn đầy gió nổi
một hồn đầy hương phai.

Hãy mang đi hồn người
chân đưa lời cáo biệt
mưa nối liền vai người
hiu hắt liền đời tôi.

Khi cuộc tình đã chết
còn lời nào cho vui
đời đã đành chia đôi.

Khi cuộc tình đã chết
còn mắt nào cho nguôi
đời đã đành chia đôi.


Hãy mang đi hồn tôi
một hồn đầy bóng tối
một hồn đầy gió nổi
một hồn đầy hương phai.

Hãy mang đi hồn người
chân đưa lời cáo biệt
mưa nối liền vai người
hiu hắt liền đời tôi.

Khi cuộc tình đã chết
còn lời nào cho vui
đời đã đành chia đôi.

Khi cuộc tình đã chết
còn mắt nào cho nguôi đời đã đành chia đôi


.


.

Nguồn: VNthuquan.net
Người đăng: Thanh Vân
Vào ngày 6 tháng 12 năm 2011

Bình luận về bản nhạc "Khi Cuộc Tình Đã Chết"