Nhạc Sĩ:
Từ Vũ
Trình Bày:
ý Lan
Gái Xuân

Tân Nhạc - Nhạc xuân
Thơ Lời: Nguyễn Bính


Em như cô gái hãy còn Xuân
Trong trắng thân chưa lấm bụi trần
Xuân đến hoa mơ, hoa mận nở
Gái Xuân giũ lụa trên sông Vân
Xuân đi, Xuân đến, hãy còn Xuân
Cô gái trông Xuân đến bao lần
Xuân đến hoa mơ, hoa mận nở
Gái Xuân giũ lụa trên sông Vân
Lòng Xuân lơ đãng, má Xuân hồng
Cô gái Xuân mơ chuyện vợ chồng
Đôi tám Xuân đi trên mái tóc
Đêm Xuân cô ngủ có buồn không?
Em như cô gái hãy còn Xuân
Trong trắng thân chưa lấm bụi trần
Xuân đến hoa mơ, hoa mận nở
Gái Xuân giũ lụa trên sông Vân

Nguồn: vnthuquan.net
Người đăng: Thành viên
Vào ngày 18 tháng 1 năm 2006

Bình luận về bản nhạc "Gái Xuân"