Nhạc Sĩ:
Trương Quang Lục
Trình Bày:
Đình văn
Vàm Cỏ Đông

Tân Nhạc - Nhạc xuân
Thơ Lời: Hoài Vũ
Ở tận sông Hồng em có biết
Quê hương anh cũng có dòng sông.
Anh mãi gọi, với lòng tha thiết.
Vàm Cỏ Ðông, ơi Vàm Cỏ Ðông.
Ơi, ơi Vàm Cỏ Đông! Ơi hỡi dòng sông!
Nước xanh biêng biếc chẳng đổi thay dòng,
Ðuổi Pháp đi rồi nay đuổi Mỹ xâm lăng.
Giặc đi đời giặc, sông càng xanh trong.
Giặc đi đời giặc, sông càng xanh trong.
Ơi, ơi Vàm Cỏ Đông! Ơi hỡi dòng sông!
Có anh du kích dũng cảm kiên cường,
Lẫn ánh trăng mờ băng lửa đạn qua sông,
Diệt tan tàu giặc, giữ gìn quê hương.
Diệt tan tàu giặc, giữ gìn quê hương.
Vàm Cỏ Ðông đây! Vàm Cỏ Đông đây!
Ta quyết giữ từng chiếc xuồng tấm lưới cây dầm.
Từng con người làm nên lịch sử và dòng sông trong mát quanh năm.
Vàm Cỏ Ðông đây! Vàm Cỏ Ðông đây!
Ta quyết giữ từng mái nhà nép dưới rặng dừa.
Từng thuở ruộng người đen màu mỡ tình hò hẹn sớm trưa.
Ở tận sông Hồng em có biết,
Quê hương anh cũng có dòng sông.
Anh mãi gọi với lòng tha thiết.
Vàm Cỏ Ðông, ơi Vàm Cỏ Ðông.
Vàm Cỏ Ðông, ơi Vàm Cỏ Ðông.

Nguồn: Mọt Sách
Người đăng: Thành viên VN thư quán
Vào ngày 1 tháng 2 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Vàm Cỏ Đông"