Nhạc Sĩ:
Trần Quang Lộc
Trình Bày:
Hương Lan
Tình Cờ Gặp Nhau

Tân Nhạc - Tình yêu

Tình cờ gặp lại nhau
Dường như lâu lắm rất quen nhau
Gặp lại nhau mắt vương niềm đau
Gặp lại nhau lúc sắp xa nhau
Gặp lại nhau tóc xanh phai màu


Khăn thờ nàng đội ai
Mà em đ
i ý ...ơ .. trên đầu
Nửa thương bên nọ thì thương
Nửa sâu bên phía ớ nơi nao
Này chàng ơi thấu chăng nỗi lòng
Tình cờ gặp lại nhauDường như lâu lắm rất quen nhau
Gặp lại nhau mắt vương niềm đau
Gặp lại nhau lúc sắp xa nhau
Gặp lại nhau tóc xanh phai màu


Hỏi người người về đâu
Đường đi ai thấu nỗi sông sâu


hỏi người xưa có nhớ gì không
Chờ nhau bạc áo chốn xa xăm
Ngoẳnh nhìn nhau lúc anh qua cầu
Chờ nhau bạc áo chốn xa xăm
Ngoảnh nhìn nhau lúc anh qua cầu 

Nguồn: vnthuquan.net
Người đăng: Tố Tâm
Ghi lời: Khánh Quỳnh
Vào ngày 9 tháng 12 năm 2005

Bình luận về bản nhạc "Tình Cờ Gặp Nhau"