Nhạc Sĩ:
Phạm Duy
Trình Bày:
ý Lan
Ngậm Ngùi

Nhạc Vàng - Tình yêu
Thơ Lời: Huy Cận

Nắng chia nửa bãi chiều rồi
Vườn hoang trinh nữ khép đôi lá rầu
Sợi buồn con nhện giăng mau
Em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây.

ĐK:
Lòng anh mơ với quạt này,
trăm con chim mộng về bay đầu giường.
Ngủ đi em mộng bình thường,
ngủ đi em mộng bình thường.
Ru em sẵn tiếng, thùy dương đôi bờ.
Ngủ đi em, ngủ đi em.

 

Ngủ đi mộng vẫn bình thường
À ơi có tiếng thùy dương mấy bờ
Cây dài bóng xế ngẩn ngơ
Hồn em đã chín mấy mùa buồn đau
Tay anh em hãy tựa đầu
cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi. 

Nguồn: Youtube
Người đăng: Mọt Sách
Ghi lời : Ct.Ly
Vào ngày 8 tháng 11 năm 2005

Bình luận về bản nhạc "Ngậm Ngùi"