Nhạc Sĩ:
Hoàng Phương
Trình Bày:
Hương Lan
Ánh mắt quê hương

Tân Nhạc - Quê Hương

Em tìm về chân đê
Chút hương thâ2m lá cỏ
Cánh diều bay chấm nhỏ
Chổ xa kia gọi về
Rằng trâm bầu màu xanh
Tàn cây dong bông đỏ
Con kinh dài dạt cỏ
Như động vào bát canh
Mỗi lần ngồi đong đưa
Phía chân trời xa thẳm
Để chiều nay đôi mắt
Về cánh đồng áo bay
Còn đâu chiều nghiêng tay
Thương ai mà bối rối
Sau nắng vàng vương bay

Để chiều nay ngọn lữa
Âm thầm cháy trong tim
Tiếng hò trên đồng cạn
Hòa giọng về đêm đêm
Trao mùa Xuân đôi cánh
Hỏi ai còn nơi xa
Sao cánh cỏ đồng mẹ
Chao nghiêng về phía nhà

Nguồn: VG
Lời nhạc: ct.ly
Người đăng: Mọt Sách
Vào ngày 14 tháng 5 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Ánh mắt quê hương"