Nhạc Sĩ:
Rev. Paul Văn Chi
Trình Bày:
Loan Châu
Bài Ca Alleluia

Thánh ca - Bi caCó một chuyện tình của một người đã ra đi chịu chết
Có một chuyện tình của Ngôi Hai Thiên Chúa Giáng trần.
Có một chuyện tình chiều Can-về ngày xưa loang máu thắm.
Có một chuyện tình Người chịu chết cứu độ gian trần.


Có một chiều nào tình diệu với Người đi trên đồi vắng.
Có một chiều nào Người hy sinh vai vác Thập Tự.
Có một chiều nào đồi Can-về tình yêu như lễ mới.
Có một chiều nào Người chịu chết cứu chuộc nhân trần.


Có một lần nào đời điệp trùng hồn tôi như hờ hững.
Có một lần nào làm tôi quên Chúa chết cho đời.
Có một lần nào sầu hai vai trần gian bao oan trái.
Bước về tìm Người Người chịu chết xoá tội gian trần.


ĐK :
Người tôi yêu mến, đã tự hiến thân cho đời.
Để cứu chúng nhân, mang cho đời niềm vui.
Alleluia

Nguồn: Mọt Sách
Người đăng: mọt sách
Vào ngày 8 tháng 10 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Bài Ca Alleluia"