Hồ Dzếnh

Mầu Thu Năm Ngoái


 Trời không nắng cũng không mưa,
Chỉ hiu hiu rét cho vừa nhớ nhung.


Chiều buồn như mối sầu chung,
Lòng êm nghe thoảng tơ chùng chốn xa.


Đâu hình tàu chậm quên ga,
Bâng khuâng, gió nhớ về qua lá đầy.


Tôi đi lại mãi chốn này
Sầu yêu nối nhịp với ngày tôi sang.


Dưới chân mỗi lối thu vàng
Tình xa xăm lắm, tôi càng muốn yêu !

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Mầu Thu Năm Ngoái"