Đuyên Hồng

EM ĐI


Đã xa! Không thể là không nhớ
Em bỏ vần thơ? Mấy dạo chờ
Em đi đứt đoạn rời câu chữ
Ai oán đời tôi mộng vẩn vơ…
 
Em đi, ừ nhỉ lời như gió
Chưa tiễn đưa nhau chén rượu nồng
Mai mốt nhớ về bao đêm trắng
Có biết nào người ngẩn ngơ trông...
 
Em đi, ai nối vần thơ dở
Ai dệt nhớ nhung những đêm hồng
Ôi vần thơ mộng, vần thơ dịu
Em bỏ. Đời còn ai nhớ mong… 

Được bạn: HB 03.02.2007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "EM ĐI"