Đuyên Hồng

PHÚT XUÂN VỀ


Ai chở nắng mới đầy trên phố
Hay Chúa Xuân đã đến ngõ lòng ta

Áo trắng mượt tóc xanh màu lá

Em qua đường trong ngơ ngẩn mắt thơ…


Cánh đào đỏ nhởn nhơ tay thiếu nữ

Nhành mai vàng hớn hở nụ cười mơ

Em nhẹ bước  mùa qua muà vội vã

Hương xuân nồng thắm má gái đương tơ…


Em đang bước  mùa Xuân theo ngọn gió
Em – Chúa Xuân muôn thuở của đời anh

Nét tươi trẻ giữa trời mơn mởn lạ

Đem xuân nồng lấp hết cả hao hanh…


Em cứ đến cho mùa đông bớt giá

Em cứ sang cho nắng ấm đầy tay

Ôi những bóng hồng trong tiên cảnh

Phút em về cây úa đổi mầm xanh…

Được bạn: vdn 30.1.07 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "PHÚT XUÂN VỀ"