Đuyên Hồng

ĐỪNG TRÁCH ANH

Sao người nỡ trách ta
Về vần thơ lỗi hẹn
Sao em lại xót xa
Thương tình mình lận đận
 
Sao em lại theo mây
Bỏ lời hờn cùng gió
Em ơi! Trăng dù tỏ
Cũng có đêm tối trời
 
Anh đâu mải rong chơi
Để người thơ mong đợi
Bao lời thương chưa nói
Đang ngập tràn tim côi
 
Anh như vì sao rơi
Ngang trời em vụt sáng
Anh như cơn gió thoảng
Qua rồi lại về thôi
 
Đừng trách anh em ơi
Câu thơ chưa kịp viết
Cơn mộng nào có đẹp
Như mộng tình lứa đôi
Đuyên Hồng

Được bạn: vdn - 8.12.2006 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "ĐỪNG TRÁCH ANH"