Đuyên Hồng

YÊU


Yêu đất nước tôi đất Lạc Hồng
Yêu non mây phủ sóng gầm Đông
Yêu đồng xanh lúa đêm trăng tỏ
Yêu quả trĩu cành giếng nước trong
Yêu buổi thu sang vàng lá úa
Yêu ngày hạ đến rực hương nồng
Yêu người yêu cả ngàn xưa ấy
Yêu bạn yêu ai cũng hết lòngYêu tiếng hoạ thơ lời tiếp vấn
Yêu xuân đào nở rực ngoài sân
Yêu ca dao cũ người quên áo
Yêu tứ thơ xưa tiếng hát văn
Yêu giọng hò đêm tràn sóng nước
Yêu lời đối đáp níu đôi chân
Yêu khăn mỏ quạ quần ba lĩnh
Yêu áo bà ba váy tứ thân…

Được bạn: HB - 24.10.2006 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "YÊU"