Đuyên Hồng

GỬI NGƯỜI PA-RIS

Hà nội cuối thu hương ngát say
Hoa sữa về đêm ướp tóc mai
Có người thơ thẩn trong hơi lạnh
Tìm tiếng chuyển mùa giữa cỏ cây
Mùa thu thương nhớ đến lắt lay
Lá rụng vàng êm bên lối say
Thêm nặng tư tình trên trang Web
Như rủ rê lòng đến với ai
Chắc lẽ Pa-ris chẳng giống đây
Hạ vẫn nồng nàn trên ngọn cây
Nhớ không? Anh gửi qua bàn phím
Một thoáng thu buồn trong gió may
Nhớ không? Anh gửi sang bên đó
Một mảng Hồ Tây mây biếng bay
Gửi chút tương tư theo nắng gió
Trong nắm cốm Vòng anh trao tay
Có thể Pa-ris đêm quên ngủ
Hà nội thức ròng mỏi mắt cay
Thương kẻ xa Quê dăm câu chữ
Gửi Người bên ấy chút Thu nay
Đuyên Hồng

Được bạn: vdn đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "GỬI NGƯỜI PA-RIS"