Đuyên Hồng

Tự vấn


đáp bài thơ ước gì ...! của Diên Vỹ


Trốn mình vào giấc ngủ say
Sáng quên mộng đẹp suốt ngày ngẩn ngơ
Giấu tình trong những vần thơ
Tưởng nên duyên phận mà chơ vơ buồn


Thả mình theo áng mây hồng
Tiếc đời nhân thế đổ lòng làm mưa


Tìm vui trong nắng vàng tơ
Ươm duyên trong chữ mượn mơ xây tình


Nắng mưa đổ tại trời xanh
Thất tình lại nghĩ duyên mình hẩm hiu


Đường đời người mãi qua nhau
Ai người thương nhớ âu sầu cùng ta!

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Tự vấn"