Đuyên Hồng

Khúc Hát Muôn Đời


Loanh quoanh rồi cũng cơn mưa
Để rơi rớt nhớ bên bờ ruộng xanh
Xa xăm cũng ánh trăng thanh
Để cho tròn những đêm rằm tuổi hoa
Thuyền ơi! Có cập bến mơ
Cho ta gửi chút tình thơ xuôi dòng
Gửi thương gửi nhớ gửi mong
Gửi buồn hiu hắt gửi long đong tìm
Nghe chăng tim đập trong tim
Phải đâu ta ở trong mình đấy thôi
Mà sao khi gặp bồi hồi
Khi xa luyến nhớ khi rời bâng khuâng
Lòng sang ta gửi chút lòng
Lòng về ta gửi mộng vàng đi theo
Xin làm một kiếp dây leo
Men theo nỗi nhớ sớm chiều bên nhau

Được bạn: diên vỹ
Đăng Ngày:01/10/06 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Khúc Hát Muôn Đời"