Đuyên Hồng

Nói với Em


Sông vắt lòng sông đau dòng chảy
Người yêu người nhớ cháy ruột gan
Mộng vàng một giấc đa đoan
Ngẩn ngơ chi để thế gian cũng sầu


Ừ thương nhớ thơ tằm rút ruột
Một lời yêu một giọt máu rơi
Sao lòng trách mãi lòng ơi
Lòng đâu có hiểu rằng người cũng đau


Một câu thơ mang sầu vạn kỷ
Hai tấc lòng hiểu ý cùng nhau
Sá gì sông cạn biển sâu
Ta người một dạ ai nào cách xa


Khi nhớ nhìn vần thơ đỡ nhớ
Lúc thương xem câu chữ mà thương
Dẫu rằng xa cách đại dương
Lòng mình hai nửa một phương đi về


Đừng nghĩ dẫu thơ không biết nói
Đấy là lòng anh gói cho em
Sáng thương chiều nhớ mộng đêm
Trăm nghìn câu chữ một niềm nhớ mong…

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Nói với Em"