ĐUYÊN HỒNG

Cảm Thu


Thăm thẳm trời cao mây vẩn vơ
Núi yên sông vắng lặng đôi bờ
Đò con một chiếc chèo khươ nước
Đồng rộng dăm bầy trâu nhởn nhơ
Cánh nhạn tìm quê phiêu bạt vẫy
Cố hương dõi bóng thả lòng chờ
Non sông đất nước bao thu ấy
Biển cạn đá mòn tiếc ngẩn ngơ…


Biển cạn đá mòn tiếc ngẩn ngơ
Tha hương lòng nhớ dạ mong chờ
Trăng thu vằng vặc lười trông ngắm
Nắng hạ rộn ràng biếng nhởn nhơ
Thương bạn heo may thương đứt ruột
Nhớ quê gió sớm nhớ vô bờ
Một đời rong ruổi buồn xa xứ
Thu thắm thu sầu giữa vẩn vơ...


 


 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Cảm Thu"