Đuyên Hồng

Dấu Cũ


Người cũ xa rồi… bao tháng năm…
Bến cũ năm nào… ai viếng thăm!?
Chân mây quạnh quẽ không bóng nhạn
Quan ải hoàng hôn vắng hoang tàn…
Nỗi nhớ người ta… cứ dẳng dai…
Dấu yêu xao xác mộng đêm dài
Thao thức canh tàn cơn mơ cũ
Thoáng bóng chim về ngỡ bóng ai…
Đọc vần thơ ấy… nhớ người xa
Câu chữ lời thơ… sao thiết tha
Tương tư gửi hết qua trang sách
Hương tình phủ tím buổi chiều hoa…
Mây khói còn vương sầu một thuở
Lưu bút đôi dòng tiếc ngẩn ngơ
Chao ơi! Kỷ niệm ngày xưa cũ
Dâu bể trăm năm chẳng nhạt mờ…!

Được bạn: diên vỹ
Đăng Ngày:07/07/06 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Dấu Cũ"