Đuyên Hồng

Mong


Hôm nay nắng đẹp chan hòa
Ta mong Lòng hãy nở hoa cho Lòng
Cho xanh cho thắm cho hồng
Cho vàng hết cả mênh mông nỗi buồn…
Cớ gì trời đổ mưa tuôn
Cớ gì nắng rát gió hờn cỏ cây
Cớ gì lắm kẻ mơ ngày
Cớ gì đau khổ lắt lay giấc nồng..
Người ơi! Lúc có lúc không
Tình như gió thoảng mơ hồng đó nghe
Lắng nghe Lòng gọi tiếng Về
Bàng hoàng tan cả giấc mê ái tình…

Được bạn: diên vỹ
Đăng ngày:09/06/06 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Mong"