Đuyên Hồng

Với Rượu


Rượu anh uống lần này mấy chén?
Say! Quên rồi....Sao anh chẳng quên em!
Cứ mỗi khi thành phố lên đèn
Cầm ly rượu để quên đi nỗi nhớ
Rượu cạn hết chẳng còn giọt nhỏ
Nỗi nhớ em càng nhắm lại càng đầy
Đã trăm lần nhấm nháp vị chua cay
Gọt quá khứ, càng dày thêm quá khứ....
Anh nhớ tiếng, nhớ hình, nhớ chữ
Nhớ những lời tình tự thơ ngây
Chén vơi đi rồi chén lại đầy
Sầu không cạn, người đây còn tiếc nuối!?
Những buổi tối... lê thê... buổi tối
Chén mềm môi mà chẳng hết đơn côi
Em nơi nao, ở tận phía chân trơì
Có nghe tiếng và lời Anh với Rượu...?

Được bạn: diên vỹ
Đăng ngày:08/06/06 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Với Rượu"