Đuyên Hồng

Em Không Ra PhốEm không ra phố chiều nay
Để cho nắng tắt để mây xám màu
Cà phê nhỏ giọt thâm nâu
Tí ta tí tách châm sầu vào tim
Không gian như bỗng lặng im
Phượng không còn lửa im lìm tiếng ve
Phố không có bước em về
Chiều hè lại thấy lê thê lạc loài…
22.05.2006

Được bạn: diên vỹ
Đăng ngày:08/06/06 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Em Không Ra Phố"