Đuyên Hồng

Xuân Về

Rồi một buổi giữa chiều Đông rét mướt
Bao nhiêu cây bỗng nhú lộc, đâm chồi
Em cất tiếng! Và lòng ta phơi phới
Dù một lần chưa chạm tới bờ môi
Gió thổi hết bao mây đen u ám
Xuân đến rồi nắng ấm hửng lên
Và trong ta, không chút bụi u phiền
Em đã đến và Xuân bừng hương sắc!
Xuân ơi Xuân, Xuân của Trời của Đất
Có nghe không chim cất tiếng gọi đàn
Có nghe không tiếng nước chảy, băng tan
Tiếng nhựa sống chảy tràn trong lộc biếc…
Và xa nữa, trên bầu trời xanh biếc
Từng đàn chim mải miết trở về nhà
Dưới chân đê cỏ xanh mượt bao la
Trâu, từng cặp nhởn nhơ gặm cỏ…
Xuân đẹp lắm, ta chia mùa Xuân đó
Cho không gian, Vũ trụ, muôn loài…
Để mùa Xuân không của một riêng ai
Em, Xuân thắm cho lòng ta trẻ mãi.

Được bạn: diên vỹ
Đăng ngày:08/06/06 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Xuân Về"