Đuyên Hồng

MƠ HOA

Gió nhẹ quá và cả Hoa Hồng nữa
Ai vô tình quên trước cửa thềm tôi
Cả bướm trắng lượn từ đâu tới
Đậu yên lành trên cánh hoa tươi
Gió thoảng lắm không muốn làm vỡ mất
Cánh hoa thơm ngát. Phấn hương trời
Bướm cũng thế. Không muốn làm tan giấc
Giấc ngủ nồng nàn nhuỵ hoa tươi
Nhưng rồi bướm hát, hoa cười nở
Gió khẽ đưa lòng hoa rung môi
Và bướm lợn, rồi lời hoa tình tự
Nắng ngát, hương tràn, tiếng nhạc rơi…
Phải rồi. Hôm nay ngày cưới em
Ta say sưa quá hoá quên mình
Xe hoa đậu cửa, xe ai đó
Hình như ai đó vẫy ta lên!
Ta nghĩ hôm nay mình thật hên
Gió thơm hương gió suối tóc mềm
Ta ngây ngất quá, ta mơ cả…
Ly rượi hợp tình, chén đầu tiên…
Đuyên Hồng

Được bạn: vdn đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "MƠ HOA"