Đuyên Hồng

Gió Thu


Này cơn gió gọi Thu về nơi cửa
Này là hương thoang thoảng giữa tầng không
Này chiều mây đã tím sắc xanh hồng
Này là sương nhạt nhòa trong niềm nhớ…

Xem chi nữa vần thơ khờ một thuở
Nhớ thêm gì kỷ niệm đã vời xa
Ta và thu đã nhủ lòng thôi bỏ
Những mặn nồng ân ái buổi thu xưa

Nắng chẳng biết những gì là nỗi nhớ
Nên là thu lành lạnh giữa bâng quơ
Rồi sắc lá lại vàng thêm chút nữa
Khi chiều vào thu dõi bóng người thơ…

Xin dừng lại! Mây đừng qua vội vã
Mưa thôi rơi và nắng nhẹ nhàng thôi
Một chiều tạnh sương nhòa trên môi má
Ta bảo lòng…nhớ quá.. gió Thu ơi!
2 July 2020
Đuyên Hồng

Được bạn: Ct.ly đưa lên
vào ngày: 27 tháng 8 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Gió Thu"