Đuyên Hồng

XA TAM ĐIỆP 


Dùng dằng mãi cũng xa rồi Tam Điệp
Dẫu chia tay chưa nói nửa lời
Em trong trắng giữa bời bời gió
Níu lòng anh bởi ánh mắt tinh khôi...Thôi chào nhé..... mùa hè đê Yên Thắng
Đêm trăng thanh trai gái tỏ tình
Thôi chào nhé.... đường Hàng Bàng, Hàng Mít
Mùa vải về quả đỏ nặng cây xanh...Đồng Giao ơi! Bạt ngàn đồi dứa
Ngọt môi anh như nụ hôn đầu
Nhà máy mới so vai cùng núi đợi
Người đi về tấp nập cả canh thâu...Qua Quán Cháo* nhớ về truyền thuyết
Nghe đâu đây tiếng ngựa hý voi gầm
Hỡi hoàng đế, ngày về cung thắng trận
Có nhớ người nấu cháo khao quân!

*Đền Quán Cháo - Tam Điệp: Sau khi lên ngôi Hoàng đế, vua Quang Trung chỉ huy quân Tây Sơn hành quân thần tốc ra Bắc đánh đuổi 29 vạn quân Mãn Thanh. Khi quân Tây Sơn ra đến Tam Điệp và ngụ binh ở Tam Điệp và Bỉm Sơn. Theo truyền thuyết, tại đây quân Tây Sơn được các tiên nữ dâng cháo thần, nhờ vậy thêm mưu trí, dũng mãnh chiến đấu, quét sạch quân xâm lược, đúng như những lời huấn dụ của Vua Quang Trung tại lễ thệ sư: “… Đánh cho nó chích luân bất phản/ Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn/ Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ” (Đánh cho nó một chiếc xe để chạy về nước cũng không có/ Đánh cho nó một mảnh giáp cũng chẳng còn/ Đánh cho nó biết nước Nam anh hùng là có chủ)

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 3 tháng 6 năm 2015

Bình luận về Bài thơ "XA TAM ĐIỆP"