Đuyên Hồng

Tự sự với mùa thuĐến ngày mùa thu sang lá đổ
Cầm bằng
Duyên cũ vướng mưa ngâu
Em một độ theo thu về làn gió
Xanh ngắt trời
Một khoảng tím nôn nao…

Em từ đó
Ẩn vào trong hư ảo
Ta muộn màng
Nhặt lá tiếc sao xuân
Em nảy nở hạt mầm trong ký ức
Ba sinh còn ươm chữ viết về nhau….

Đến đi ừ nhỉ như định mệnh
Ta vẫn tìm một nửa khuyết – bên đau
Em xưa đó mùa thu còn có bão
Hay tuyết sương đời đã phủ trắng mai sau…?

Sunday, August 15, 2010
Đuyên Hồng

 

Được bạn: diên vỹ đưa lên
vào ngày: 28 tháng 11 năm 2012

Bình luận về Bài thơ "Tự sự với mùa thu"