Đuyên Hồng

Trái tim Xanh


 
Xin đừng để tuột khỏi bàn tay
Những gì hôm nay thân thương nhất
Những niếm vui tưởng chừng xa lắc
Bỗng một hôm đậu xuống vai mềm…


Cái dịu êm này
Đừng để thời gian cuỗm mất


Chân thật
Trái tim ngu ngơ
Si mê
Đôi mắt khù khờ
Hòa vào trong ngây ngất
Thơ...


Đừng để mất hôm nay
Nếu không mình sẽ thành già cỗi
Nhưng cũng đừng sống vội
Trái chín cành đúng mùa
Bao giờ
Cũng ngọt hơn trái lúc còn xanh.


Ngày mai
Chẳng có gì phải ăn năn
Nếu hôm nay
Bằng nhịp đập của chính trái tim này
Mình đã sống!


Mất - Được
Có nghĩa gì đâu!
Bởi lẽ
Khi đã trao nhau
Mọi thứ đều trở nên vô nghĩa…


Xin giữ cho nhau
Một đều trong ý nghĩ
Trái tim còn xanh!
Cả đến khi ta về với đất lành…11.05.2006

Được bạn: HB 01.05.2010 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Trái tim Xanh"