Đuyên Hồng

Quê Ngoại


 

Nhớ ngày giỗ ngoại mẹ về thăm
Hương vàng trầu quả lội tắt đồng
Bước thấp bước cao lòng nằng nặng
Mẹ nhớ ngày xưa thưở chưa chồng


Vườn ngoại nằm bên cạnh con sông
Bên kia là núi, dọc cánh đồng
Cò bay từng lũ như nổi sóng
Cánh trắng chập chùng giữa tầng không…


Vườn ngoại nhãn na mít chuối hồng
Mùa nào hoa đấy rộn tiếng ong
Từng đàn bướm lượn như trong mộng
Thơm ngát hoa chanh trắng hoa bòng


Mẹ kể hồi xưa ngoại tóc dài
Thôn Đoài nức tiếng cả gái trai
Bà theo ông ngoại khi mười bảy
Mến gã xóm Đông hát ca tài…


Theo mẹ con đi về Quê ngoại
Dì cậu ai ai cũng quý người
Nhớ khi trở lại vai trĩu nặng
Nào lạc khoai vừng, ít ngô tươi…


Xa ngoại mẹ đi đến xứ người
Mỗi lần giỗ tết lại về chơi
Mỗi lần con lại theo gót mẹ
Quê ngoại theo con cả cuộc đời

Được bạn: HB 19.10.2009 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Quê Ngoại"