Đuyên Hồng

CHỜ NGƯỜI


Giữa ngàn trang Nét hỡi em đâu
Anh đã tìm quanh khắp địa cầu
Mắt mỏi ngỡ ngàng bao ước vọng
Phím mòn rời rạc những từ câu
Nỗi buồn lơ lửng buồn khôn gói
Giấc mộng ngẩn ngơ mộng nhuốm sầu
Chẳng hẹn mà mong bài họa đáp
Chờ người đã quyết, dẫu bao lâu!
April 11, 2009

Được bạn: HB 15.04.2009 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "CHỜ NGƯỜI"