Đuyên Hồng

CẢM TẠNhững lời thân ái tự bờ môi
Đã gọi tim ai nở nụ cười
Ví chẳng nao lòng vì tiếng ngọc
Cũng là mát dạ nghĩa anh tôi
Mừng Xuân mừng Bác tươi thêm tuổi
Chúc Tết chúc Anh trẻ mãi đời
Khai bút thơ đề câu cảm tạ
Người sang nâng chén thoả ngày vui!January 3, 2008

Được bạn: HB 03.01.2008 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "CẢM TẠ"