Đuyên Hồng

MỘT NỬA


Một nửa tâm hồn cất bỏ
Con tim không động bao giờ
Mà sao người về hôm đó
Cõi lòng ta chợt ngẩn ngơ…
 
Một  nửa hồn ta như thể
Trong ai một nửa kia kìa
Bâng khuâng tay tìm phím gõ
Nửa đời… ai nhé đừng đi!
 
Một nửa hồn ta đã mất
Ta tìm chẳng được bao năm
Thình lình hiện từ nét viết
Ai về từ cõi xa xăm…
 
Một nửa linh hồn còm cõi
Nửa kia đau ốm hao mòn
Từ khi hai bên nhập lại
Vui buồn cứ dội từng cơn…October 22, 2007

Được bạn: HB 23.10.2007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "MỘT NỬA"