Đuyên Hồng

MỘT LẦN


Một lần

Đã lỡ câu thương
Dở dang bài hát
Giữa đường áo bay...


Một lần trót nhớ nụ cười
Rồi thơ chết ngập vạn lời
Yêu em...


Một lần say ánh mắt men
Ai quen ai để
Tóc mềm buộc duyên!


Một lần gặp khách thuyền quyên
Tiếc vầng trăng muộn bỏ quên
Giữa đời …


Một lần tôi nhặt lại tôi
Em đi
Bữa ấy đất trời hắt mưa!

Được bạn: đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "MỘT LẦN"