Đuyên Hồng

PHỐ MÙ SƯƠNG


Phố mù sương
Dẫm con đường
Thương người đêm lạnh má hường xanh xao…
 
Phố mù sương
Bước  chân đau
Người xa bạc tóc trắng đầu nhớ mong…
 
Phố mù sương
Cơn  gió loang
Đổ bao nhiêu lá giữa đàng vừa rơi…
 
Phố mù sương
Tiếng mưa cười
Hay là tiếng của lòng tôi ngày nào…
 
Phố mù sương
Bước  thấp cao
Lao đao bóng lẻ hư hao dõi tìm…
 
Phố mù sương
Lạnh con tim
Nghe bao chiều đổ im lìm sau lưng…
 
Phố mù sương
Tím con đường
Chiều tan giữa phố lòng vương vướng buồn…

Được bạn: HB 03.02.2007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "PHỐ MÙ SƯƠNG"