Nhà Quê

Ngẫm

       Giũ sổ mấy lần ta lọt lưới
           Ngày ngày lên mạng tán dóc chơi
                Nói thiệt văn thơ không đến đỗi
                       Chậm chân đến trễ...của người rồi
                          Nếu lỡ thấy rằng hơi giống giống
                               Ấy là chí lớn gặp nhau thôi!
                     
                                         **-***-**
     
      Tầng hầm chủ trước dường vô sự
           Ta về ẩm mốc rủ nhau lui
                Ngổn ngang lỡ vứt đành xếp xó
                     Hồ cũng như ta bèo dạt trôi
                          Góc hẹp bao năm nằm hờn tủi
                               Giang san từ đó bày cuộc chơi!
                     
                                            **-***-**
      
      Cứ gọi "Tứ Phương Đa Sự Cốc"
           Rung đùi nhâm nhi ta ngồi đọc
                Kho tàng nhân loại chở về đây
                     Chợt ngó tóc da ngậm ngùi khóc
                          Tha phương viễn xứ đời lất lây
                               Nỡ bày chi tương tàn ác độc
                                    Không, giờ chim Việt rợp trời bay!
                        
                                               **-***-**
             
       Ví thử phân cân chuyện lời lỗ
            Thất Quốc Sanh Cầm với Lưu Vong
                 Dao trên thớt dưới: Ơi là khổ
                      Của mình có phải của mình không.
                           Gác tay lên trán nhẩm tính sổ:
                                Được, thấy bến bờ giữa đục trong
                                     Lương gian lưỡng diện rõ lồ lộ!
                       
                                                **-***-**
              
      Lánh lợi danh xưa điền viên vui thú
           Ngại xô bồ nay không biết đi đâu
                Hẹn cùng biển đến cắm lều ở đậu
                     Ruộng dâu kia đòi lại chắc còn lâu
                          Tráng sĩ dậy cùng ta chia chén rượu
                               Thôi đừng mơ ngựa hí đã qua cầu
                                    Thuở rơi kiếm kể như là xưa cũ.
                                         Thương bạn đồi xưa: nắm cỏ úa sầu!
                       
                                                        **-***-**
               
      Có hôm buồn cháu bá cổ quàng vai
           Om Noại, Om Ngoọi, Are You Alright?
                Muốn hụt hơi vẫn lơ lơ láo láo
                     Kéo ra góc líu lo bầy chim sáo
                          Chung mái nhà thế giới đã chia hai
                               Manh áo vá biết bao giờ phẳng lại
                                    Vói ngăn sách ta lần mò kiếm mãi
                                         Yêu quê hương giờ đọc ở trang nào!
                                    **-***-**
          
           Vẫn biết dòng đời sáu mươi năm ngắn quá
                Vun vút lao cùng rời rã cuối cơn mê
                     .      .     .     .     .     .     .     .     .     .
                     Ơn non sông ngẫm trả hết, vẹn mọi bề
                          Ước kiếp mãn hóa thân cùng làn khói trắng
                               ..............................................................
                       
                                                          Nhà Quê

Được bạn: vdn 29.1.07 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Ngẫm"