Nhà Quê

Gác Tay Lên Trán

Mài kiếm vung gươm giữ nước hề!
Nhị phân thiên hạ trấn sơn khê
Ươm Vàng mộng đẹp đời trai sẽ
Đốt Đỏ cằn khô rạng lối về
 
Xa mã người vui lội bộ hề
Chào Xuân đón Tết, hữ! Đề huề
Lương khô mấy xuất hùn nhau quất
Thịt hộp vài phần bắt rượu ghê
 
Nước giữ không xong tù ở hề
Non cao áo rách buốt xương tê
Đêm nằm tiếng Nước từ xa vọng
Ngày nhớ mùi cơm ruột sót ê
 
Nói sống mà như chết dở hề
Tùng phèo chữ nghĩa lạc bờ mê
Ngợm nhiều người ít thương thân quá
Thương cả nhân gian xuống hố kề
 
Thất quốc lưu vong viễn xứ hề
Mài dao rữa chén đã rành nghề
Nằm co gác xép rờ nguồn gốc
Nước mắt trào tuôn buồn thảm thê
 
Nhà Quê

Được bạn: vdn - 10.1.2007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Gác Tay Lên Trán"