Đuyên Hồng

VU VƠ SONG THẤT


Đời ảo mộng tìm người trong mộng
Ai gieo thơ cho dậy sóng lòng
Chữ thương chữ nhớ chữ mong
Lời nào cũng thắm cũng nồng mến yêu


Mối tình lạ anh mang về giữ
Nhớ đến em câu chữ khát thèm
Trăng vàng rụng bóng bên thềm
Sao đêm trăn trở môi mềm ước ao…


Ai than thế ngọt ngào rơi lệ
Nỗi đắng cay trời bể đa đoan
Ly hương một kiếp đoạn tràng
Nhớ người nhớ nước ruột gan tím bầm


Thư cho ai sóng gầm mặt chữ
Nét điệu đà tình tứ lả lơi
Vui cười câu chữ rong chơi
Thả ra xanh cả một trời mộng mơ


Hồn mơ hoa lòng sa lưới nguyệt
Thơ mê hoang giấc điệp tâm giao
Khi vui ngồi đếm trăng sao
Khi xa thả nỗi khát khao ngóng chờ…


Ngày ba bữa trông thơ đỏ mắt
Tuần dăm hôm lục Nét tìm tên
Thương người nhớ cả nick-name
Vu vơ song thất thả niềm tương tư…


 

Được bạn: HB 14/11/2006 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "VU VƠ SONG THẤT"