Đuyên Hồng

PHẢI CHI


Phải chi đừng nhớ tên em
Thơ anh đã đỡ đảo điên câu từ
Phải chi đừng có mộng mơ
Ta đâu thành kẻ sống thừa bên nhau


Phải chi đừng có ước ao
Giữa đường chỉ một câu chào rồi xong
Đũa thần đừng có mơ hoang
Lỡ làng cả chuyến đò sang một ngày…


Phải chi mơ ước chợt bay
Em đừng nhung nhớ đọa đày lòng anh
Thà đành hóa kiếp cỏ xanh
Thà đành làm ánh trăng thanh giữa trời…


Người ơi! Xin chớ thả lời
Phải chi bên đó là người hữu duyên
Giữa đường gặp mặt xin quên
Tình thơ hỏi có thắm bền được lâu…


Phải chi dò được lòng nhau
Phải chi biết được biển sâu chung tình
Phải chi em mãi lặng im
Com tim anh đã lim dim ngủ vùi…

Được bạn: HB 14/11/2006 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "PHẢI CHI"