Đuyên Hồng

Mây Trắng


Chiều nay gió thổi vừa vừa
Đôi làn mây trắng cũng ùa qua đây
Thương người em nhớ cỏ cây
Thưong nắng thu nhạt gió heo may sầu…


Em ngồi nghĩ tận đâu đâu
Anh làm mây trắng ghé lầu thăm em
Anh làm con bướm động rèm
Giơ tay đón bướm bướm vờn tay quen…


Em nhìn có một nàng tiên
Bay trong mây trắng mặt hiền tựa em
Anh đi lơ lửng một bên
Trắng như cánh bướm đậu hiên nhà mình…..


Trời xanh bỗng hóa trắng tinh
Bao nhiêu mây trắng dập dình cùng em
Gió đâu lay động cánh rèm
Có ông hàng xóm cũng xem tơ trời…

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Mây Trắng"