Đuyên Hồng

Thơ Tiễn Một Người

Người ta nay đã có đôi
Đi về tôi giấu tình côi để thờ
Hôm nay nàng có bạn mơ
Giờ ta gói gém thơ thừa về đong
Nói yêu, chưa chắc đã không
Nói ghen có lẽ lòng vòng cũng ghen
Buộc tình vào ánh trăng lên
Ta đem mang thả vào miền tương tư
Đổ đi một ít mộng mơ
Cho lòng đỡ tủi cho thơ đỡ hờn
Người đi đi, ta vui hơn
Mong sao tri kỷ gặp đờn Bá Nha!
Tiễn người ta ghép vần thơ
Nghe lòng nghèn nghẹn như là biệt ly…

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Thơ Tiễn Một Người"