Đuyên Hồng

Mùa thay lá

Hẹn về mùa thay lá
Mùa hoa mình cách xa
Nềm yêu chia hai ngã
Vui mùa nào nở hoa?
Hẹn em mùa thay lá
Mùa xe hoa rượu nồng
Anh lạc hoài đất lạ
Người xưa còn đợi không..!?
Hẹn em mùa thay lá
Mùa nên duyên vợ chồng
Một phút giây nông nổi
Bỏ mặc thuyền đợi sông…
Hẹn em mùa thay lá
Không kịp về trước đông
Em có chờ ta nữa
Hay đã sang ngang dòng…
Hẹn em mùa thay lá
Bao thu vàng bên song
Ta qua thời son trẻ
Còn đâu mà chờ mong…!

Được bạn: vdn đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Mùa thay lá"