Đuyên Hồng

Hạnh Phúc


Hạnh phúc là gì sao người tìm nhiều đến vậy
Một cuộc đời viên mãn
Một mơ ước đong đầy
Hay một phút ngất ngây giữa muôn trùng đau khổ…?
Người đời không rõ
Nên mãi kiếm tìm…
Hạnh phúc
Không bóng không hình
Không cành không rễ
Nên người đời chẳng thể biết từ đâu…
Yêu nhau
Có lẽ nào là hạnh phúc!
Vì yêu thương đồng nghĩa cùng ghen, tức, nhớ, tủi, sầu…
Nghĩa là khổ đau!
Sống vì nhau
Cũng đâu là hạnh phúc!
Bởi nhiều lúc
Ta vì người nhưng đời lại không ao ước…
Cái ta cho
Chắc lẽ gì cái người muốn được
Cho nên
Kẻ ước người tìm…..
Có lẽ nào
Hạnh phúc bắt nguồn từ trái tim
Khi đớn đau ta thành vết sẹo
Hạnh phúc bắt nguồn từ nỗi mong chờ khô héo
Bỗng một chiều em ghé bước đến thăm…
Hạnh phúc âm thầm
Hạnh phúc xa xăm
Hạnh phúc chính là điều bình dị…

Được bạn: diên vỹ
Đăng Ngày:21/06/06 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Hạnh Phúc"