Đuyên Hồng

Dại Gì


Dại gì mà đổi nỗi buồn
Để cho nhung nhớ lệ tuôn mắt sầu…
Dại gì mà đổi lòng đau
Để cho trời xám một màu bơ vơ…
Dại gì mà đổi giấc mơ
Để rồi hối tiếc bơ phờ con tim…
Dại gì mà phải trốn tìm
Cái trò con nít để mình xa nhau…
Bao nhiêu cái dại cái sầu
Để anh mang hết làm cầu em qua…

Được bạn: diên vỹ
Đăng ngày:08/06/06 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Dại Gì"