Đuyên Hồng

Sao Em Không ĐếnMấy ngày qua em ở đâu
Để cho trang Web một màu nhớ nhung...
Cái bàn phím nhảy lung tung
Vắng em thơ cũng quay lưng với mình...
Vắng em vắng khúc nhạc tình
Thơ không còn nghĩa ngông nghênh vô hồn...
Vắng em gió thổi mưa tuôn
Sao em không đến để buồn cả thơ....

15.05.2006

Được bạn: diên vỹ
Đăng ngày:08/06/06 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Sao Em Không Đến"