Đuyên Hồng

Lối Cũ


Con đường ướt cỏ ven đê
Còn như in dấu ngày về với em…
Lỡ làng một thoáng mưa đêm
Để cho suối tóc xõa mềm vai anh…
Cơn mưa tạnh mất quá nhanh
Chỉ còn nghe tiếng trên cành nước rơi
Nước rơi từng giọt.. thảnh thơi...
Rồi bờ tóc ấm xa rời vai xanh...
Đường xa bóng nước gập gềnh
Trăng còn ngái ngủ trên cành cây đa
Bỗng dưng anh lại nhớ ra
Còn ba chặng nữa mới là vườn mưa…
Lời thề như gió thoảng qua
Cái ngày xưa đó đã xa quá rồi
Ngẩn ngơ ngồi đếm sao trời
Biết người em ấy cuộc đời ấm không?
Vườn xa thoáng ảnh lửa hồng
Ai đưa bước cũ đi vòng nẻo xưa...
06.05.2006

Được bạn: diên vỹ
Đăng ngày:08/06/06 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Lối Cũ"