Phạm Thanh Chương

Ngoan như cặp vở trên tay

Gởi em những sợi mưa bay
Chút se se lạnh sáng nay đến trường
Gởi em một thoáng mây vương
Lẫn trong cây lá trên đường em qua
Hương đồng ngai ngái cỏ hoa
Ngàn hoa chút gió hiền hòa gởi em
Long lanh trên búp lá mềm
Hương cau bay nhẹ trên thềm nhà xưa
Bâng khuâng trên đám cỏ thưa
Vòng xe quay nhẹ phố trưa em về
Gởi em nỗi nhớ xa quê
Mây đùn khói tỏa chân đê cuối ngày
Ngoan như cặp vở trên tay
Hiền như những sợi mưa bay cuối mùa
Em về khép nép lời thưa
Nghiêng nghiêng bím tóc gió lùa xuống vai .

Được bạn: toniDzung đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Ngoan như cặp vở trên tay"