Phạm Thiên Thư

Uống Rượu

hoàng hôn ven suối
vàng lau lách bay
đôi con bướm nhỏ
vẩn vơ trong ngày
nhớ chiều hạ nọ
dan díu bàn tay
lòng anh ngây ngất
làn hương tóc mây
giờ ai thèm nhớ
họa chăng cỏ cây
bên suối uống rượu
buồn hoài quên say

Được bạn: toniDzung đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Uống Rượu"