Phạm Thiên Thư

Trang Nghiêm

em như nụ bưởi
vừa chín thơm bay
anh khoa bàn tay
tôn vinh dâu bể
dáng em lau gầy
vươn từ khổ đế
mỉm cười thơ ngây
trang nghiêm cõi này
em là nụ lệ
là hạt rượu say
giữa chán chường đầy
dáng em thấp thoáng
mấy pho thơ dầy
như khói như mây

Được bạn: toniDzung đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Trang Nghiêm"